TECHNOSERVISNJ.CZ


Rekonstrukce a správa kotelen - Revize – Projekce – Montáže – Servis – Havarijní služba

·  Sídlo:Slezská 11, Nový Jičín, PSČ 741 01

·  Tel., fax: 556 707 648

·  Tel: 556 709 450

 

e-mail:
posta@technoservisnj.cz

 

 

 

Co si u nás můžete objednat?

Ø     Rekonstrukce a plynofikace kotelen

Ø     Provádění a rekonstrukce plynoinstalace, elektroinstalace, rozvodů vody)

Ø     Projektová činnost ve výstavbě (technologická zařízení, pozemní stavby, elektroinstalace)

Ø     Vypracování technické dokumentace (místní provozní řád, revizní knihy kotlů, atd.)

 

Ø     Revize vyhrazených technických zařízení (elektro, plyn, kotle, tlakové nádoby)

Ø     Odborné prohlídky plynových kotelen a kontroly plynového zařízení

Ø     Montáže a servis plynových hořáků a kotlů bez omezení výkonu

Ø     Montáže a servis teplovzdušných plynových agregátů

Ø     Montáže a servis klimatizačních jednotek

Ø     Montáž telekomunikačních zařízení

Ø     Odstraňování revizních závad

Ø     Autorizované měření emisí tepelných zdrojů

Ø     Výkon osoby odborně způsobilé v požární ochraně

Ø     Měření a regulace, centrální řízení kotelen, dálková správa kotelen

Ä   regulační a řídící systémy TRONIC 2000 firmy TRONIC CONTROL s.r.o.